Sekretariatsleder:

Casper Linnestad, utredningsleder, Klima- og miljødepartementet

Øvrige medlemmer:

Knut Berdal, fagdirektør, Landbruks- og matdepartementet

Aslaug Hagen, seniorrådgiver, Mattilsynet

Solveig Paulsen, seniorrådgiver, Klima- og miljødepartementet

Kine Rautio Øverland, seniorrådgiver, Miljødirektoratet

Ingvild Aaløkken, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk