Kontakt:

E-post: postmottak@kld.dep.no

Ansvarlig for nettsidene:

Klima- og miljødepartementet

E-post: postmottak@kld.dep.no