Utvalgsleder:

Anna Wargelius , Bergen, forskningssjef, Havforskningsinstituttet

Øvrige medlemmer:

Muath Alsheikh, Hamar, forskningssjef Graminor

Aina Bartmann, Nesodden, daglig leder GMO-nettverket

Sigrid Bratlie, Oslo, spesialrådgiver Kreftforeningen/GENEinnovate

Trygve Brautaset, Trondheim, professor NTNU

Ole Kristian Fauchald, Oslo, professor Universitetet i Oslo

Espen Gamlund, Bergen, professor Universitetet i Bergen

Arne Holst-Jensen, Oslo, forskningsleder Veterinærinstituttet

Ingvild Ulrikke Jakobsen, Tromsø, professor Universitetet i Tromsø

Kaare Magne Nielsen, Drammen, professor OsloMet

Camilla Tøndel, Bergen, overlege Haukeland universitetssykehus

Fern Wickson, Tromsø, vitenskapelig leder North Atlantic Marine Mammal Commission