Alle interesserte kan nå legge fram vurderinger og synspunkter som vedrører utvalgets omfattende mandat. Innspillene bør være utvalget i hende innen 21. november 2021 og blir fortløpende gjort offentlig tilgjengelig på utvalgets hjemmeside. Genteknologiutvalget gjør oppmerksom på at innspillene av ressursmessige årsaker ikke vil bli kommentert eller besvart, men at de vil inngå i utvalgets videre diskusjonsgrunnlag.

Du kan levere innspill ved å benytte skjemaet under eller sende innspill til sekretariatet på e-post.

Merk e-posten med «Innspill til genteknologiutvalget».