Se vedlegg for Bioteknologirådets innspill til genteknologiutvalget

2021-12-10-Bioteknologiradets-innspill-til-genteknologiutvalget.pdf