NHO Mat og Drikke ser frem til utvalgets oppdaterte kunnskapsgrunnlag om genteknologi og genmodifiserte organismer.

Nho-Mat-og-drikke-Innspill-til-Genteknologiutvalget.pdf