Innspill fra LMI med fokus på GMO legemidler.

LMI-Innspill-til-Genteknologiutvalget.pdf