I forbindelse med Genteknologiutvalgets arbeid med NOU ønsker Norsk Gartnerforbund å gi noen innspill.

Gartnerforbundet-Innspill-til-Genteknologiutvalget.pdf