Naturvernforbundet ønsker å spille inn vårt syn på bruken av GMO ved å henvise til vårt prinsipprogram :

«Ein må (…) hindre innføring og spreiing av ikkje stadeigne artar og genmodifiserte organismar som kan vere eit trugsmål mot lokale plante- og dyreartar.

(…)

Naturvernforbundet meiner at:
Genmaterialet i levende organismar er ikkje eigedomen til nokon og må ikkje endrast på. Primærnæringane må ikkje nytte veksthormon eller genmodifiserte dyr eller plantar.»

Vi håper utvalget tar disse skildringene til følge i det videre arbeidet.