Se vedlegg

60_21_Innspill-til-genteknologiutvalget.pdf