Se opplastet fil.

Fra-SLV-til-NOU-GMO-utvalget-RK.pdf