Se vedlagte innspill fra Forbrukerrådet

Innspill-fra-Forbrukerradet-til-Genteknologiutvalget-19-11-2021.pdf