Vedlagt er innspill til Genteknologiutvalgets mandat fra GenØk-senter for biosikkerhet.

GenOk_Innspill_Genteknologiutvalget_211121.pdf