Vedlagt følger innspill til Genteknologiutvalget fra Sjømat Norge 211121

Innspill-til-Genteknologiutvalget-fra-Sjomat-Norge-211121.pdf