Hei,
Takk for muligheten til å sende innspill til genteknologiutvalgets arbeid.
Vedlagt ligger vårt felles innspill fra Nordgrønt, Hoff og Gartnerhallen.

Takk for god dialog i forkant av høringsrunden.
Bare ta kontakt dersom dere har spørsmål.

Med vennlig hilsen Ellen Hovland
på vegne av Gartnerhallen, Nordgrønt og Hoff

2021-Horingsinnspill-genteknologiutvalget.pdf