Se vedlagt innspill fra Utviklingsfondet og Spire.

Innspill til genteknologiutvalget_Utviklingsfondet_Spire