Vedlagt følger innspill fra Dyrevernalliansen til genteknologiutvalgets arbeid.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med undertegnede.

Dyrevernalliansen_Innspill-til-genteknologiutvalget.pdf