Se vedlegg

Horingsinnspill-Genteknologiutvalget_CRISPRsalmon.pdf