Kreftforeningens innspill om GMO-legemidler ligger vedlagt

Innspill-til-Genteknologiutvalget-fra-Kreftforeningen.pdf