13.11.2020 Oppnevning av offentlig utvalg ved Kongelig resolusjon

Oppnemning av eit offentleg utval som skal greie ut om genteknologi, nye teknikkar og reguleringa av genmodifiserte organismar – regjeringen.no
 

13.11.2020 Litt om bakgrunnen for at utvalget er nedsatt

Genteknologi under lupa – regjeringen.no